0(312) 230 03 55

Derneğimiz 2007 yılında Ankara’da kurularak faaliyete geçmiştir Elindeki kıt olanaklara rağmen tüm engellilere hizmet sunmaya, tüm engellilerin sorunları için çaba göstermeye çalışmış ve kuruluşundan bu yana kısa bir süre geçmesine rağmen engelliler adına bir çok çalışmaya imza atmıştır.Derneğin ana amacı; tüm engellilerin toplum yaşamına özgür, üretken bireyler olarak katılıp katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu amaca erişmek için; 1- Engellilerin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, bu hakların kullanılabilir hale getirilmesi, 2- Engellilerin günlük yaşama ve çalışma koşullarına uyumunun sağlanması için gerekli rehabilitasyon ve rehberlik çalışmalarının sağlanması, 3- İstihdam, eğitim, sağlık hizmetlerinden eşit ve tam olarak yararlanabilmeleri için engellere yardımcı olunması, gerekli hallerde diğer meslek birlikleriyle işbirliğine gidilerek destek verilmesi 4- Çeşitli kurs ve seminerlerle engellilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunulması 5- İhtiyaç sahibi engellilere maddi ve manevi anlamda her türlü desteği sağlayabilmek adına tüm kuruluşlarla irtibata geçilerek bu engellilerin sorunlarına katkıda bulunmak gibi çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. ATEK-DER üyeleri ağırlıkla yoksul ve eğitimsiz ailelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, birçok alandaki hizmetler gönüllü kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar ve bunların katkılarıyla yaşama geçirmektedir.Öncelikli hedefimiz, engellileri toplumun ayrımcılığa uğrayan, dışlanmış bir kesimi olmaktan, özel olarak da birilerinin yardımına muhtaç olmaktan çıkarılmasıdır. ATEK-DER, bu doğrultuda hemen her alanda, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş ve güç birliği yaparak ülkemizde yaşayan herkesin haklarından eşit koşullarda yararlanması için gayretlerini artırarak sürdürecektir.

Atekder Copyright © 2007 Tüm Hakları Saklıdır...