0(312) 230 03 55
Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor Adlı Projemizin Sonuç Toplantısı

Anadolu tüm engelliler kültür ve dayanışma derneğinin Kalkınma Ajansının desteği ile hayat bulan “Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor” adlı projenin sonuç toplantısı Angora otelde yapıldı. Kalkınma ajansı yetkilisi Ersin AK, Atekder yönetim kurulu, Biçki dikiş eğitimi alan kursiyerler, eğitmenler ve bir çok engellinin katılımı ile gerçekleşen toplantı, sunum gösterisinin ardından Atekder genel başkanı Mehmet Alkayanın açılış konuşmasıyla başladı. Engellilerin sorunlarıyla birlikte uygulanmakta olan projenin sağlayacağı katkılardan bahseden Atekder genel başkanı şunları söyledi;

Sayın Katılımcılar ve Değerli Basın Mensupları
Engellilerin sosyal yaşama katılabilmesi, başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmesine bağlıdır.Buda ancak engellinin istihdamıyla mümkün olabilir.
Çalışma temel insan haklarından biridir. Anayasamızın 49’uncu maddesi çalışmanın herkesin bir hakkı ve ödevi olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Engellilerin başkalarına yük olmadan, kendilerine toplumda bir yer edinmesinin birinci koşulu istihdam edilmeleridir.

Engelliler Yasası şunu söylüyor; engellilerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz.
Engellileri başkalarına bağımlı ve topluma yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak en önemli yol, kuşkusuz istihdam.
Çalışan, üreten ve bunun karşılığında sürekli bir gelir elde eden engelli sosyal yaşamla bütünleşmiş demektir.
Kanunlarla işletmelere getirilen engelli istihdam zorunluluğu ve ağır para cezaları sorunu çözmemektedir. Verimli istihdam ancak eğitimli, meslekli ve nitelikli işgücü ile mümkündür. Ülkemizde ise engellilerin eğitim düzeyi oldukça düşüktür. Engellilerin %36’sı okuma yazma bilmemekte %33’ü ilkokul mezunu, %5 i lise mezunudur. Yüksek okul mezunu engelli oranı ise sadece %1.9’dur. Ayrıca, İŞKUR’ a kayıtlı engellilerin % 80’inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır.
Okuryazarlığı olmayan, eğitim seviyesi düşük, ayrıca herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız bir engelli kitlesi söz konusudur. Bu nedenle zorunlu istihdam yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen birçok işletme kalifiye engelli bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu veriler, engelli istihdamının önündeki en büyük engellerden birinin, engelli bireylerin yeterli temel ve mesleki eğitime ulaşamamaları nedeniyle,işverenler tarafından işe uygun görülmediğini söyleyebiliriz.
Gerek Proje süresince tekstil firmaları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde gerekse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi Raporu’na bakılacak olursa, işverenler ilke olarak engelli istihdam etmeye karşı değiller.
Ancak, çoğunlukla işe uygun engelli bulamadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla, engellilere yönelik mesleki eğitimlerin yaygınlaşması hem engelli istihdamını arttıracak, hem de işverenlerin engelli istihdam etmekle ilgili çekincelerini azaltacaktır.
Burada Engelli kişinin kendisine olan özgüveni ve çalışma isteği de çok önemlidir. Kendisine güvenemeyen bir kişi başarılı olamaz. Bu konuda güven eksikliği nedeniyle, engelli kişide çalışma isteği olmayabilir.bunun en büyük nedeni ise temel ve mesleki eğitimin olmamasıdır. Sonuç olarak,Engelli istihdamının arttırılması, engellilerin mesleki rehabilitasyona tabi tutularak bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun mesleklerde eğitim almaları ile mümkündür.
Tüm bu veriler ışığında biz de atekder olarak”Engelliyi eğitip iş sahibi yaparak onu tüketici olmaktan kurtarmalı, üretici yaparak mutlu ve yararlı duruma getirmeliyiz.”düsturuyla hareket ederek engellilerin,istihdam sorunlarının çözümü ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmak adına Atekder Engellileri iş gücü piyasasına hazırlıyor isimli bir proje hazırladık ve Ankara kalkınma ajansına sunduk.Projemizin hedefi engellilerin yapısına uygun olarak mesleki eğitim sunmak ve bu eğitim neticesinde engellileri istihdama kazandırmak birinci önceliğimiz olmuştur Özellikle engellilerin yapısına uygun bir iş kolu olması ve çok geniş bir kapsama hitap ettiğinden dolayıda tekstil kolunu tercih ettik. Ankara kalkınma ajansı yapmış olduğu değerlendirme neticesinde projenin uygunluğunu onaylıyarak bize desteğini sundu.Projenin ana bütçesinin yüzde doksanı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak sağlanmış olup proje bütçesinin yüzde onu ve mesleki eğitimin genel giderleri derneğimiz tarafından sağlanmaktadır.2016 Temmuz ayı itibarıyla stardını verdiğimiz projemizde öncelikle mesleki eğitimin yapılacağı uygun yer tedarik edilmiş daha sonra teamüllere uygun olarak proje kapsamında makine ve demirbaş alımları gerçekleşmiştir. Eğitim atölyemizde 6 adet elektronik düz dikiş makinası,2 adet overlok makinası,2 adet deri dikiş makinası,1 adet lastik makinası 1 adet reçme makinası 1 adet biye makinası olmak üzere 13 adet makine bulunmaktadır ayrıca kesim masaları,kesim motoru elektrik tesisatı,güç kaynağı,havalandırma sistemi gibi ihtiyaçlar yine proje kapsamında sağlanmıştır.

Proje başlangıç tarihinden kısa bir süre sonra ülkemiz, bildiğiniz gibi 15 temmuzdaki menfur darbe kalkışmasına maruz kalmıştır.Bu vesile ile gerek 15 temmuzda vatan hainlerine karşı gerekse sınırda vatan savunmasında göğsünü siper edip canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.
Bu menfur olay sonrası Doğal olarak her kesim bundan maddi ve manevi olarak etkilenmiş olmasına ve bir çok kesimde işlerin aksamasına rağmen Ankara kalkınma ajansının desteklerini hiç aksatmadan sürdürmesi sonucu ve deneğimiz yönetim kurulunun özverili çalışması neticesinde projemizde muvaffak olduk.Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar atölyenin kurulması işler hale getirilmesi ve 60 engelli arkadaşımıza mesleki eğitimlerin verilmesi olarak özetlenebilir.
Her ne kadar Bu gün burada projemizin sonuç toplantısı için bulunmamıza rağmen,aslında bu projenin çalışmaları yeni başlıyor.Proje süresi içerisinde verdiğimiz eğitimleri bir ön eğitim gibi kabul ediyoruz Türkiye İş Kurumu ve Halk Eğitim merkeziyle temaslarımız neticesinde mesleki eğitimilerimizin daha kapsamlı olarak devam edeceğini buradan müjdesini vermek istiyorum..Türkiye iş kurumu nezdinde girimlerimizi yapmış olup zannedersem ağustos yada eylül ayları içerisindeki oturumda iş kura sunmuş olduğumuz projenin onaylanması halinde Türkiye iş kurumu ilede ortaklaşa mesleki eğitimlerimize başlayacağız.
Bu arada Türkiye iş kurumunun mesleki eğitimlere verdiği katkı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kanunlarla işletmelere getirilen engelli istihdam zorunluluğu neticesinde bu kanuna uymayan işletmelere kesilen cezalar Türkiye İş Kurumu tarafından Engellilerin mesleki eğitimi için kullanılmaktadır.Bu meyanda Türkiye iş kurumu engelli derneklerine ve engelli kuruluşlarına mesleki eğitim düzenlemeleri halinde bu bütçeden destek sunmaktadır.Ancak bu gün geldiğimiz noktada engellilerin mesleki eğitiminde halen istenilen noktaya gelinmediği görülmektedir.Tabi bu sonuçta engelli dernekleri ve kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu destekler neticesinde engelli dernekleri ve kuruluşların düzenlediği kurslar daha çok bilgisayar,çağrı merkezi ve hobisel faaliyetler olup bunu neticesinde şu an ellerinde genel olarak bilgisayar sertifikası çağrı merkezi sertifikası bulunan binlerce engelli arkadaşımızın işsiz olarak hayatlarına devam ettiğini görüyoruz.
Bu sonuçta,yürüttüğümüz projenin önemini ortaya koymaktadır.Öncelikle mesleki eğitimlerimizi diğerlerine nazaran çok daha fazla istihdam olanağı bulunan bir sektörden seçmiş olduğumuzdan dolayı daha fazla engelliyi iş sahibi ve meslek sahibi yapmış olacağız,ayrıca engellilere yönelik olarak yapılan mesleki eğitimdeki çıtayı yükseltmemiz neticesinde bu durum başka dernekler ve kuruluşlara örnek olacağından, engellilere daha sağlıklı ve daha geçerli mesleki eğitimlerin verilmesinin önünü açacak ve bu projemiz örnek model olacaktır.
Sonrasında bu projeye bağlı olarak ikinci bir projeye başlayacağımızıda buradan açıklamak istiyorum. buda evlerinden çıkamayan bir çok engelli arkadaşımız için bir iş kapısı haline gelecektir proje için ön çalışmalarımızı ve tekstil firmaları ile gerekli diyaloglarımızı kurmuş olup eğitimlerde kullanılmak üzere bir servis aracı edinmemizle birlikte bu projemizide ayrıca yürüteceğiz.
Konuşmamı bitirmeden önce başta Ankara Kalkınma Ajansı olmak üzere projemize destek veren ve proje süresince desteklerini esirgemeyen kuruluşlara yönetim kuruluma ve çalışma arkadaşlarıma,ayrıca bundan sonrada projemize emeği geçecek herkese teşekkürü bir borç biliyorum.
Ankara Kalkınma ajansı ile yaptığımız bu güç birliği ile bir çok engellimize iş kapsı açılacağını umut ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.

Konuşma sonrası devam eden toplantıda Kalkınma ajansı temsilcisi Ersin AK’ın kursiyerimize diplomasını vermesiyle sertifika törenine geçildi. 60 engellinin 4 dönem boyunca almış oldukları biçki dikiş eğitimi sonrası sertifika almaya hak kazanan Kursiyerler sertifikalarını tek tek elden aldıktan sonra sonuç toplantısı sona erdi.

[print_gllr id=532]

Biçki Dikiş Kursu Açılış

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Ankara Kalkınma Ajansının maddi desteği ile açmış olduğu biçki dikiş kursları sayesinde engellilere istihdam sağlanıyor.

2007 Yılında kurulmuş olan Atekder derneğinin tüm engellileri kapsayan çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. Günümüz Türkiyesinde engellilerin çalışma alanlarındaki haklar şirketlerin devlet tarafından teşfik edilmesine rağmen büyük bir açık oluşturmakta ve engelliler çalıştırılma haklarına rağmen şirketler tarafından istihdam edilmemektedir. Bu bağlamda engellilerin kendi mesleklerini ellerine alarak çoğu engel grubunun başarılı olabileceği biçki dikiş mesleğini engellilere kazandırmayı amaçlayan Atekder derneği Bu sayede engellilere iş kapısını açacak olan “Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor” adlı projenin açılışı gerçekleştirmiştir.

Ankara Kalkınma Ajansının maddi desteğiyle başlatılan proje kapsamın da öncelikle engellilere meslek alanında öğretmenler eşliğinde kurslar verilecek. Bu eğitimler sonun da başarılı olan engellilere katılım biçki dikiş sertifikası verilerek engellilerin bu alanda yeterlilikleri sağlanacaktır. Mesleki yeterliliğe sahip olan engelli kardeşlerimizin bu alanda iş bulmalarına yardımcı olunarak istihdamlarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Açılış konuşmasını yapan Abrurrahim Kocaoğlu şunları söyledi; Bildiğiniz gibi bu proje Atekder ile Ankara Kalkınma Ajansının birlikte yapmış olduğu bir proje. Atekder engellileri istihdama hazırlıyor projesi kapsamında bu gün açılışını yapacağımız atölyede engelli kardeşlerimize eğitim düzenlenecek. Esasında bu proje 12 aylık bir proje fakat biz eğitim ayağını faaliyete geçirmek için buradayız. Önemli bir proje şu anlamda önemli bir proje biliyorsunuz Türkiyede engelli istihdamı istenilen oranda değil. Bir sınav açılıyor üç bin beş bin kişi başvuruyor lakin yerleşme olanağı bulamıyorlar. Biz bu projeyle engellileri istihdama hazırlıyoruz. Yani burada kısmi görme engelliler bedensel engelliler ve diğer engelli gruplarına eğitim verilecek. Dikiş üzerine eğitim alacaklar. Daha sonra bu eğitimler işkur veya farklı kurumlarla devam edecek. Burada istihdamları sağlanması açısından çalışmalar devam edecek ve istihdamları sağlanacak. Biz bu proje sayesinde nitelikli elemanlar yetiştireceğiz ve firmalar kanun gereği kontenjanlarını doldururken sadece kontenjanlarını doldurmak için istihdam etmiş olmayacaklar onlardan en üst seviyede verim alabilecek imkanı bulacaklar. Bu proje bu anlamda engellilerin eğitime hazırlanması yönünde Türkiyede bir ilk olma özelliğini taşıyor. Hani biz zaman zaman deriz Engellilere balık yemeyi değilde balık tutmayı öğretiyoruz. İşte bu proje bu sloganı gerçek kılıyor. Dolayısıyla işe girememiş kamuda istihdam olanağı bulamamış bütün kardeşlerimizi burada eğitime almayı planlıyoruz. Biz çalışmalarımızın ilk ayağı bunu devam ettireceğiz. Bu proje yeni bir proje biz bütüm kurumların desteğini taleb ediyoruz.Ve bu alanda bize destek olmalarını istiyoruz. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Mehmet Alkaya, Yönetim kurulu, Ankara kalkınma ajansı ve şubelerimizin temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Projenin ülkemiz için, Ankara için, arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyor ve herkese Teşekkür ediyoruz.

AÇILIŞ KONUŞMASI

KURDELA KESİMİ

Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor

engelliler-uretiyor

Projenin Amaçları :

Genel Amaçlar: ATEKDER tarafından sunulan ve kabul gören projenin ana amacı Ankara’da engelli bireylere eşit ve kaliteli yasam imkanı sunarak sosyal bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amaçlar: Bu ana amaç doğrultusunda gerçekleştirmeyi amaçladığımız hedefler şöyledir:

• Ankara’daki engellilerin sosyal hayata katılımlarının

arttırılması,

• Ankara’daki engellilerin istihdam oranının arttırılması,

• Ankara’daki engellilerin beceri düzeylerinin arttırılması,

• Ankara genelinde plastik poset kullanımının azaltılması,

• ATEKDER’in hizmet kalitesinin arttırılması,

• ATEKDER’in tanınırlıgının saglanmasıdır.

Hedef Gruplar :

Proje atölyede 60 engellinin temel dikiş eğitimi alması planlanmaktadır. 60 engellinin tespit edilmesinde 15-60 yas arası cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin tüm engelliler hedef grubunu oluşturmaktadır.

Nihai Yararlanıcılar :

Projemiz hedef grubu olan 60 engellinin planlanan sekilde egitim almalarıyla sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artmasına paralel olarak aileleri de olumlu etkilenecektir. Dolayısıyla hedef grubunu olusturan 60 engelli bireyin yaklasık 250 civarındaki aile fertleri projenin birincil nihai faydalanıcılarını olusturmaktadır. Bunun yanı sıra ATEKDER bünyesinde böylesine kapsamlı bir projenin gerçeklestirilmesi sayesinde 350’ye yakın üyemiz de kurulacak atölyeden ve bu atölyede gerçeklestirilecek tüm faaliyetlerden faydalanacagı için projenin nihai yararlanıcı gruplarından bir digerini olusturmaktadır.

Ikincil nihai yararlanıcılar ise Ankara genelinde yasadıgı tahmin edilen yaklasık 620.000 civarında engelli ve bu engellilerin yaklasık 2.5 milyon civarındaki aile fertleridir. Daha genis perspektiften bakıldıgında 5 milyondan fazla nüfusa sahip Ankara ili de projenin nihai faydalanıcısı konumundadır.

Sonuçlar :

Projemizin hedef grubu olan 60 engellinin planlanan sekilde egitim almalarıyla sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artmasına paralel olarak aileleri de olumlu etkilenecektir. Dolayısıyla hedef grubunu olusturan 60 engelli bireyin yaklaşık 250 civarındaki aile fertleri projenin birincil nihai faydalanıcılarını olusturmaktadır. Bunun yanı sıra ATEKDER bünyesinde böylesine kapsamlı bir
projenin gerçeklestirilmesi sayesinde 350’ye yakın üyemiz de kurulacak atölyeden ve bu atölyede gerçeklestirilecek tüm faaliyetlerden faydalanacağı için projenin nihai yararlanıcı gruplarından bir digerini olusturmaktadır.

Ikincil nihai yararlanıcılar ise Ankara genelinde yasadıgı tahmin edilen yaklasık 620.000 civarında engelli ve bu engellilerin yaklasık 2.5 milyon civarındaki aile fertleridir. Daha genis perspektiften bakıldıgında 5 milyondan fazla nüfusa sahip Ankara ili de projenin nihai faydalanıcısı konumundadır.
ATEKDER tarafından gerçeklestirilecektir. Istihdamın yanı sıra evden çalısarak maddi gelir saglamak isteyen engellilere de destek olunarak, parça bası seklinde çalısmaları tevsik edilecektir. Tüm bu faaliyetlerin gerçeklestirilmesi sayesinde projenin hedef grubunu olusturan 60 engelli bireyin basta sosyal hayata ardından ekonomik hayata katılımları saglanacaktır.

Engellilerin önündeki en büyük sorunlardan olan sosyal ve ekonomik yasam katılımı sorununun çözümüne destek olunacagından bu durum engellilerin ailelerine de olumlu olarak yansıyacaktır. Bu sayede engelliler yasam kalitelerini de arttırmıs bireyler olarak hayat standartlarını da yükseltmis olacaklardır.

Engellilerin sosyal ve ekonomik katılımlarının yanı sıra Ankara Kalkınma Ajansı, hibe ve proje konularında da bilgi düzeyleri arttırılmıs olacaktır. Her seyden önce devlet tarafından sunulan imkânlarla ilgili farkındalık olusacagından; engelliler tarafından benzer sekilde projelerin yazılması ve uygulanması söz konusu olacaktır. Dernek yönetimi tarafından desteklenen bu durum, mevcut olarak bir projenin gerçeklestirilmesi halinde etkinligini arttıracak ve yönetimin yanı sıra üye ve üye yakınları tarafından da yeni fikirler ortaya konularak yeni projeler üretilebileceginden hedef grubun bu konularla ilgili teknik ve yönetimsel kapasitesinde de artıs yasaması beklenmektedir.

[print_gllr id=404]

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği

Strazburg Caddesi Lale Sokak 13/9 Sıhhıye / ANKARA

Tel: 0312 230 03 55 Faks : 0312 230 03 65

Email: info@atekder.org.tr

100 Engelli 1 Tiyatro

100-engelli

 

Proje Adı : 100 Engelli 1 Tiyatro

Projemiz Profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış olup proje ortağımız 99 medya yapım ltd.şti’dir.Proje Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında bu kuruma verilmiş olup inceleme aşamasındadır.

Projenin Amacı : Projemiz Türkiye!de bir ilki gerçekleştirecektir.Çünkü Türkiye’de sadece engellilerden kurulu profesyonel bir engelli tiyatro grubu bulunmamaktadır.Genç engelli bay ve bayan engelli vatandaşlarımıza daha sosyal bir meslek edindirme çalışmasının keyifli olacağı inancıyla bu projemizi hazırladık.Bu proje ile amaç, Tiyatro oyunculuk eğitimi vererek meslek sahibi olmalarını sağlamak,Başarılı eğitim sonrası oyunlarının sergilenmesini sağlamak.Böylelikle aynı zamanda bir meslek sahibi olarak engellileri kendi ekonomilerini yönetecek aşamaya getirmek ve engellilerin topluma katılımını artırmak tır.

Tiyatro oyunculukeğitimi için hedef kitlemiz öncelikle 18 yaşını doldurmuş genç engelli bay ve bayanlardır.Tiyatro oyunculuk eğitimine katılan tüm engelliler bir ilki ve yeni bir iş alanını yaratmış olacaklardır.Diğer tüm engellilere meslek seçimi yelpazesinde farklı bir pencere açacaktır.

Ankara’da Evim Var

ev

 

Proje Adı : Ankara’da evim var.

Proje amacı:Ankara dışından öğrenim görmek amacıyla gelen engelli öğrencilerin ve yine Ankara dışından hastalık,resmi evrak takibi vb. işler için gelen engellilerin en büyük sorunu kalacak yer sorunudur.Özellikle engelli öğrencilerimizin normal öğrencilerle aynı yurtlarda kalmakta ve büyük oranda uyum sorunu yaşamaktadırlar. Bu projemizde,engellilerin kullanımına uygun olarak dizayn edilecek ve en az 80 yatak kapasiteli bir engelli evinin yapılması için gerekli girişimlere başlanmıştır.

Projemiz uzman bir ekip tarafından hazırlanma aşamasında olup hazırlık aşaması bittiğinde ayrıntılar paylaşılacaktır.

Atekder Copyright © 2007 Tüm Hakları Saklıdır...