0(312) 230 03 55
Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor Adlı Projemizin Sonuç Toplantısı

Anadolu tüm engelliler kültür ve dayanışma derneğinin Kalkınma Ajansının desteği ile hayat bulan “Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor” adlı projenin sonuç toplantısı Angora otelde yapıldı. Kalkınma ajansı yetkilisi Ersin AK, Atekder yönetim kurulu, Biçki dikiş eğitimi alan kursiyerler, eğitmenler ve bir çok engellinin katılımı ile gerçekleşen toplantı, sunum gösterisinin ardından Atekder genel başkanı Mehmet Alkayanın açılış konuşmasıyla başladı. Engellilerin sorunlarıyla birlikte uygulanmakta olan projenin sağlayacağı katkılardan bahseden Atekder genel başkanı şunları söyledi;

Sayın Katılımcılar ve Değerli Basın Mensupları
Engellilerin sosyal yaşama katılabilmesi, başkalarına yük olmadan bağımsız yaşam sürdürebilmesine bağlıdır.Buda ancak engellinin istihdamıyla mümkün olabilir.
Çalışma temel insan haklarından biridir. Anayasamızın 49’uncu maddesi çalışmanın herkesin bir hakkı ve ödevi olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Engellilerin başkalarına yük olmadan, kendilerine toplumda bir yer edinmesinin birinci koşulu istihdam edilmeleridir.

Engelliler Yasası şunu söylüyor; engellilerin yeteneklerine göre mesleğini seçme ve bu alanda eğitim alma hakkı kısıtlanamaz.
Engellileri başkalarına bağımlı ve topluma yük olmanın ezikliğinden kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak en önemli yol, kuşkusuz istihdam.
Çalışan, üreten ve bunun karşılığında sürekli bir gelir elde eden engelli sosyal yaşamla bütünleşmiş demektir.
Kanunlarla işletmelere getirilen engelli istihdam zorunluluğu ve ağır para cezaları sorunu çözmemektedir. Verimli istihdam ancak eğitimli, meslekli ve nitelikli işgücü ile mümkündür. Ülkemizde ise engellilerin eğitim düzeyi oldukça düşüktür. Engellilerin %36’sı okuma yazma bilmemekte %33’ü ilkokul mezunu, %5 i lise mezunudur. Yüksek okul mezunu engelli oranı ise sadece %1.9’dur. Ayrıca, İŞKUR’ a kayıtlı engellilerin % 80’inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır.
Okuryazarlığı olmayan, eğitim seviyesi düşük, ayrıca herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız bir engelli kitlesi söz konusudur. Bu nedenle zorunlu istihdam yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen birçok işletme kalifiye engelli bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu veriler, engelli istihdamının önündeki en büyük engellerden birinin, engelli bireylerin yeterli temel ve mesleki eğitime ulaşamamaları nedeniyle,işverenler tarafından işe uygun görülmediğini söyleyebiliriz.
Gerek Proje süresince tekstil firmaları ile yapmış olduğumuz görüşmelerde gerekse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın İşgücü Piyasasının Özürlüler Açısından Analizi Raporu’na bakılacak olursa, işverenler ilke olarak engelli istihdam etmeye karşı değiller.
Ancak, çoğunlukla işe uygun engelli bulamadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla, engellilere yönelik mesleki eğitimlerin yaygınlaşması hem engelli istihdamını arttıracak, hem de işverenlerin engelli istihdam etmekle ilgili çekincelerini azaltacaktır.
Burada Engelli kişinin kendisine olan özgüveni ve çalışma isteği de çok önemlidir. Kendisine güvenemeyen bir kişi başarılı olamaz. Bu konuda güven eksikliği nedeniyle, engelli kişide çalışma isteği olmayabilir.bunun en büyük nedeni ise temel ve mesleki eğitimin olmamasıdır. Sonuç olarak,Engelli istihdamının arttırılması, engellilerin mesleki rehabilitasyona tabi tutularak bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun mesleklerde eğitim almaları ile mümkündür.
Tüm bu veriler ışığında biz de atekder olarak”Engelliyi eğitip iş sahibi yaparak onu tüketici olmaktan kurtarmalı, üretici yaparak mutlu ve yararlı duruma getirmeliyiz.”düsturuyla hareket ederek engellilerin,istihdam sorunlarının çözümü ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştırmak adına Atekder Engellileri iş gücü piyasasına hazırlıyor isimli bir proje hazırladık ve Ankara kalkınma ajansına sunduk.Projemizin hedefi engellilerin yapısına uygun olarak mesleki eğitim sunmak ve bu eğitim neticesinde engellileri istihdama kazandırmak birinci önceliğimiz olmuştur Özellikle engellilerin yapısına uygun bir iş kolu olması ve çok geniş bir kapsama hitap ettiğinden dolayıda tekstil kolunu tercih ettik. Ankara kalkınma ajansı yapmış olduğu değerlendirme neticesinde projenin uygunluğunu onaylıyarak bize desteğini sundu.Projenin ana bütçesinin yüzde doksanı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hibe olarak sağlanmış olup proje bütçesinin yüzde onu ve mesleki eğitimin genel giderleri derneğimiz tarafından sağlanmaktadır.2016 Temmuz ayı itibarıyla stardını verdiğimiz projemizde öncelikle mesleki eğitimin yapılacağı uygun yer tedarik edilmiş daha sonra teamüllere uygun olarak proje kapsamında makine ve demirbaş alımları gerçekleşmiştir. Eğitim atölyemizde 6 adet elektronik düz dikiş makinası,2 adet overlok makinası,2 adet deri dikiş makinası,1 adet lastik makinası 1 adet reçme makinası 1 adet biye makinası olmak üzere 13 adet makine bulunmaktadır ayrıca kesim masaları,kesim motoru elektrik tesisatı,güç kaynağı,havalandırma sistemi gibi ihtiyaçlar yine proje kapsamında sağlanmıştır.

Proje başlangıç tarihinden kısa bir süre sonra ülkemiz, bildiğiniz gibi 15 temmuzdaki menfur darbe kalkışmasına maruz kalmıştır.Bu vesile ile gerek 15 temmuzda vatan hainlerine karşı gerekse sınırda vatan savunmasında göğsünü siper edip canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.
Bu menfur olay sonrası Doğal olarak her kesim bundan maddi ve manevi olarak etkilenmiş olmasına ve bir çok kesimde işlerin aksamasına rağmen Ankara kalkınma ajansının desteklerini hiç aksatmadan sürdürmesi sonucu ve deneğimiz yönetim kurulunun özverili çalışması neticesinde projemizde muvaffak olduk.Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar atölyenin kurulması işler hale getirilmesi ve 60 engelli arkadaşımıza mesleki eğitimlerin verilmesi olarak özetlenebilir.
Her ne kadar Bu gün burada projemizin sonuç toplantısı için bulunmamıza rağmen,aslında bu projenin çalışmaları yeni başlıyor.Proje süresi içerisinde verdiğimiz eğitimleri bir ön eğitim gibi kabul ediyoruz Türkiye İş Kurumu ve Halk Eğitim merkeziyle temaslarımız neticesinde mesleki eğitimilerimizin daha kapsamlı olarak devam edeceğini buradan müjdesini vermek istiyorum..Türkiye iş kurumu nezdinde girimlerimizi yapmış olup zannedersem ağustos yada eylül ayları içerisindeki oturumda iş kura sunmuş olduğumuz projenin onaylanması halinde Türkiye iş kurumu ilede ortaklaşa mesleki eğitimlerimize başlayacağız.
Bu arada Türkiye iş kurumunun mesleki eğitimlere verdiği katkı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kanunlarla işletmelere getirilen engelli istihdam zorunluluğu neticesinde bu kanuna uymayan işletmelere kesilen cezalar Türkiye İş Kurumu tarafından Engellilerin mesleki eğitimi için kullanılmaktadır.Bu meyanda Türkiye iş kurumu engelli derneklerine ve engelli kuruluşlarına mesleki eğitim düzenlemeleri halinde bu bütçeden destek sunmaktadır.Ancak bu gün geldiğimiz noktada engellilerin mesleki eğitiminde halen istenilen noktaya gelinmediği görülmektedir.Tabi bu sonuçta engelli dernekleri ve kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu destekler neticesinde engelli dernekleri ve kuruluşların düzenlediği kurslar daha çok bilgisayar,çağrı merkezi ve hobisel faaliyetler olup bunu neticesinde şu an ellerinde genel olarak bilgisayar sertifikası çağrı merkezi sertifikası bulunan binlerce engelli arkadaşımızın işsiz olarak hayatlarına devam ettiğini görüyoruz.
Bu sonuçta,yürüttüğümüz projenin önemini ortaya koymaktadır.Öncelikle mesleki eğitimlerimizi diğerlerine nazaran çok daha fazla istihdam olanağı bulunan bir sektörden seçmiş olduğumuzdan dolayı daha fazla engelliyi iş sahibi ve meslek sahibi yapmış olacağız,ayrıca engellilere yönelik olarak yapılan mesleki eğitimdeki çıtayı yükseltmemiz neticesinde bu durum başka dernekler ve kuruluşlara örnek olacağından, engellilere daha sağlıklı ve daha geçerli mesleki eğitimlerin verilmesinin önünü açacak ve bu projemiz örnek model olacaktır.
Sonrasında bu projeye bağlı olarak ikinci bir projeye başlayacağımızıda buradan açıklamak istiyorum. buda evlerinden çıkamayan bir çok engelli arkadaşımız için bir iş kapısı haline gelecektir proje için ön çalışmalarımızı ve tekstil firmaları ile gerekli diyaloglarımızı kurmuş olup eğitimlerde kullanılmak üzere bir servis aracı edinmemizle birlikte bu projemizide ayrıca yürüteceğiz.
Konuşmamı bitirmeden önce başta Ankara Kalkınma Ajansı olmak üzere projemize destek veren ve proje süresince desteklerini esirgemeyen kuruluşlara yönetim kuruluma ve çalışma arkadaşlarıma,ayrıca bundan sonrada projemize emeği geçecek herkese teşekkürü bir borç biliyorum.
Ankara Kalkınma ajansı ile yaptığımız bu güç birliği ile bir çok engellimize iş kapsı açılacağını umut ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.

Konuşma sonrası devam eden toplantıda Kalkınma ajansı temsilcisi Ersin AK’ın kursiyerimize diplomasını vermesiyle sertifika törenine geçildi. 60 engellinin 4 dönem boyunca almış oldukları biçki dikiş eğitimi sonrası sertifika almaya hak kazanan Kursiyerler sertifikalarını tek tek elden aldıktan sonra sonuç toplantısı sona erdi.

[print_gllr id=532]

Atekder Copyright © 2007 Tüm Hakları Saklıdır...