0(312) 230 03 55
Engelliler Üretiyor Engelliler Kazanıyor Atekder Engellileri İş Gücü Piyasasına Hazırlıyor Tohum Kalem Tanıtımlarımız Devam Ediyor Atanın Huzurunda Sosyal Sorumluluk Atekder Erbaa Şubesi Atekder Bartın Şubesi Atekder Bursa Temsilciliği Geleneksel Pikniğimiz Atekder Eğlenceleri
T.C.Başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığının(www.ozida.gov.tr) sonuçlarına göre ülkemiz nüfusunun %12,29’unu engelliler oluşturmaktadır.Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon vatandaşımız engellilik olgusundan etkilenmektedir. Nüfusumuzun önemli bir oranını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm bulmak kendine yetebilen ve üretken bireyler olarak hayat sürdürebilmelerini sağlamak, eğitim, sağlık,rehabilitasyon,istihdam,ulaşıbilirlik,bakım ve diğer hizmetlerin gelişmesine yönelik projeler yapmak başta devlet olmak üzere medyaya,sivil toplum kuruluşlarına ve toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. ATEK-DER engellilere yönelik olarak Türkiye genelinde hizmet veren.bütün engel gruplarını bir araya toplayan din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin engellilerin iş, sağlık, eğitim gibi genel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde de bulunup engellilerin ruh ve bedenen kendilerine yeterli olabilecek gücü kazanabilmesi için mücadele eden bir dernektir… Türkiye nüfusunun %12 sini engelliler oluşturmaktadır.Yani sekiz milyon engelli… Bu engellilerin sadece %3’ü eğitim alabilmekte ve sadece %10’u sosyal yaşamın içinde yer alabilmektedir.Burada engelli derneklerinin önemi daha çok anlaşılmaktadır.Çünkü,engellilerin toplumla kaynaşmasının ve topluma adapte olmasının yolu engelli derneklerinden geçmektedir. Bu derneklerin tek geliri hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları bağışlardan ve desteklerden oluşur. Siz de engellilerin dünyasına bir ışık yakmak isterseniz derneğimize yapacağınız ayni ve nakdi yardımlarla çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.
Atekder Copyright © 2007 Tüm Hakları Saklıdır...